Wykonujemy obróbkę zewnętrzną powierzchni walcowatych oraz stożkowych na przedmiotach o kształcie wałków z zastosowaniem specjalnego rodzaju urządzeń. Ten rodzaj obróbki skrawaniem stosujemy wobec przedmiotów o zróżnicowanych parametrach (do 1000 mm).