POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności zawiera zasady przetwarzania danych osobowych przyjęte przez TECHNO NAUTA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Czechosłowacka 3, 81-336 Gdynia, która jest administratorem danych.
Dokument ten jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających nasz serwis, korzystających z oferowanych przez nas usług i współpracujących z nami oraz spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z aktualnych regulacji prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych.
W związku z wdrożeniem przez nas obowiązujących przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, szanując Państwa prywatność, jak również dbając o to, aby wiedzieli Państwo  w jaki sposób przetwarzamy Wasze dane osobowe, poniżej przedstawiamy klauzule informacyjne, które pomogą Wam to ustalić:
 1. Klienci i dostawcy
 2. Kandydaci do pracy
 3. Zleceniobiorcy
 4. Nadawcy i adresaci korespondencji

Wykorzystanie plików COOKIES
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.
2. Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas ich przechowywania na Urządzeniu końcowym oraz wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
3. Stosowane przez Administratora Cookies są całkowicie bezpieczne dla Urządzenia końcowego Użytkownika. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się tą drogą do Urządzeń końcowych Użytkowników wirusów lub innego niepożądanego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego, a jednocześnie umożliwiają prawidłowe działanie strony internetowej oraz ułatwiają korzystanie z Serwisu.
4. Pliki Cookies stosowane w Serwisie nie pozwalają na pobieranie czy przechowywanie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia końcowego Użytkownika.
5. Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
          a. Cookies stałe (ang. persistent cookies) – są przechowywane na Urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika; zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia końcowego nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia końcowego Użytkownika.
          b. Cookies sesyjne (ang. session cookies) – to pliki tymczasowe, które są przechowywane na Urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki internetowej; zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia końcowego.
6. Użytkownik ma prawo ograniczyć lub wyłączyć przechowywanie i dostęp do plików Cookies w swoim Urządzeniu końcowym. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

Cel wykorzystania pików COOKIES
1. Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu poprawnej konfiguracji Serwisu, w szczególności do:
 • dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Urządzenie końcowe Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają wyjaśnić, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika,
 • dostosowania komunikatów reklamowych do indywidualnych potrzeb Użytkownika przy wykorzystywaniu narzędzi Remarketingu, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika,
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika,
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu, po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu,
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

Możliwość określenia przez użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez COOKIES
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia końcowego Użytkownika.
 3. Zmiany ustawień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 5. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie Cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Administrator będzie przechowywać informacje w Urządzeniu końcowym Użytkownika lub będzie uzyskiwać dostęp do tych informacji.
Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.