Techno-Nauta Sp. z o. o.
ul. Czechosłowacka 3
81-336 Gdynia, Polska
(teren Stoczni Remontowej "Nauta" S.A)