Podstawowym rodzajem obróbki ubytkowej jest obróbka skrawaniem. Koncentruje się na usuwaniu (skrawaniu) małych części materiału obrabianego przedmiotu w celu uzyskania przedmiotu o określonym kształcie oraz wymiarze, a także konkretnych właściwościach stereometrycznych i mechanicznych. Proces może być przeprowadzony z wykorzystaniem pojedynczego lub wielu narzędzi. W zależności od przyjętej metody pracy, sposobu opracowania przedmiotu oraz zastosowanych narzędzi wyróżnia się następujące rodzaje obróbki skrawaniem: toczenie, szlifowanie, wiercenie, frezowanie, przeciąganie, gwintowanie i inne.


W zależności od obszaru zastosowania obrobionych przedmiotów oraz od możliwego czasu oczekiwania uzależniamy rodzaj zastosowanej techniki. Obróbka skrawaniem CNC zapewnia krótszy czas oczekiwania, wysoką dokładność pracy i powtarzalność. Staje się coraz częściej alternatywą dla technik mechanicznych, których głównym atutem jest niższa cena. Opracowanie przedmiotu z wykorzystaniem maszyn ręcznie sterowanych jest bardziej czasochłonne.