<a href="/"><img src="/templates/graphics/logo.jpg" alt="Techno-Nauta Sp. z o.o."></a> <br /> <a href="/">polski</a> <a href="index.php?lang=en">english</a> <a href="index.php?lang=de">deutsch</a> <a href="index.php?lang=se">svenska</a> | svenska
 
 

 

Szlifowanie wałków

Skrawanie Wykonujemy obróbkę zewnętrzną powierzchni walcowatych oraz stożkowych na przedmiotach o kształcie wałków z zastosowaniem specjalnego rodzaju urządzeń. Istnieją dwie metody tego typu obróbki skrawaniem, a mianowicie:

  • kłowa - gdy przedmiot obrabiany jest ustalony w kłach
  • wzdłużne - ściernica przesuwa się zgodnie z określonym posuwem wzdłuż szlifowanego wałka; metoda sprawdza się głównie przy obróbce długich i gładkich wałków.
  • poprzeczne (in. wgłębne) - ściernica przesuwa się zgodnie z posuwem promieniowym wgłębnym w kierunku prostopadłym do osi obrabianego przedmiotu; metoda sprawdza się przy obróbce wałków o dużej sztywności.
  • bezkłowa - gdy przedmiot obrabiany umieszony jest w podtrzymce między dwoma ściernicami.
  • przelotowe - na obrabiany przedmiot działa siła skrawania od strony ściernicy skrawającej , a pochylenie tarczy powoduje, że przedmiot jest przesuwany i obrabiany wzdłuż osi; metoda stosowana do szlifowania wałków gładkich;
  • wgłębne - ściernice dosuwane są do siebie; metoda sprawdza się przy obróbce wałków stopniowych.

Ten rodzaj obróbki skrawaniem stosujemy wobec przedmiotów o zróżnicowanych parametrach (do 1000 milimetrów).

 
 
         
     
 
Projekt: Qtech Sp. z o.o.
Copyright@Techno-nauta, 2006.
Wszelkie prawa zastrzeżone.