POLITYKA JAKOŚCI

Techno-Nauta Sp. z o.o. dąży do wypracowania zysków finansowych poprzez zapewnienie klientom pełnej satysfakcji ze świadczonych usług, w konkurencyjnych cenach oraz na wysokim poziomie jakości.

W celu osiągnięcia ww. założeń spółka kieruje się następującymi zasadami:

  1. zachowanie pełnej wymagalności ze wzajemnych zobowiązań, traktowanie klientów i dostawców z szacunkiem i zaufaniem,
  2. systematyczne rozszerzanie zakresu świadczonych usług o obróbkę na maszynach sterowanych numerycznie (CNC), efektywne programowanie i planowanie usług produkcyjnych,
  3. zapewnienie wysokiego poziomu obsługi klienta poprzez poprawę przepływu informacji i jej jakości, osiągniętą dzięki wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych,
  4. podniesienie poziomu jakości i zapewnienie terminowości wykonywanych usług jako podstawowych czynników służących utrzymaniu dotychczasowych i pozyskiwaniu nowych klientów.
Zakładamy ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością; dalszą intensyfikację działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników, całościową obsługę klienta (usługi konstruktorskie, wybór i dostawa materiałów, usługi podwykonawców) oraz szybką reakcję na dodatkowe wymagania klienta celem podnoszenia jakości naszych usług.
Do tak zapisanej Polityki Jakości pracownicy Techno-Nauta Sp. z o.o. chcą przekonać wszystkich swoich kontrahentów rzetelną pracą i pełnym zaangażowaniem.

Zarząd Techno-Nauta Sp. z o.o.