<a href="/"><img src="/templates/graphics/logo.jpg" alt="Techno-Nauta Sp. z o.o."></a> <br /> <a href="/">polski</a> <a href="index.php?lang=en">english</a> <a href="index.php?lang=de">deutsch</a> <a href="index.php?lang=se">svenska</a> | svenska
 
 

 

 

Kontakt

Techno-Nauta Sp. z o.o.
81-336 Gdynia
ul. Czechosłowacka 3, Polska
(teren Stoczni Remontowej "Nauta" S.A.)

KRS 0000132713, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

wysokość kapitału zakładowego: 200 000 PLN

NIP 586-19-63-464
REGON 191 55 37 88

Telefon: (004858) 621 22 01, 621 21 47
Fax: (004858) 621 23 06
e-mail: office@techno-nauta.pl

Prezes Zarządu: Krzysztof Wróblewski
V-ce Prezes Zarządu: Mirosław Szwarc (0048) 602 45 69 61

 
 
 
         
     
 
Projekt: Qtech Sp. z o.o.
Copyright@Techno-nauta, 2006.
Wszelkie prawa zastrzeżone.