<a href="/"><img src="/templates/graphics/logo.jpg" alt="Techno-Nauta Sp. z o.o."></a> <br /> <a href="/">polski</a> <a href="index.php?lang=en">english</a> <a href="index.php?lang=de">deutsch</a> <a href="index.php?lang=se">svenska</a> | svenska
 
   

Företaget

Företaget är beläget i Gdynia, i direkt anslutning till Östersjön, dess läge inom Reparationsvarvet Nauta S.A.:s område ger utmärkta logistiska möjligheter och tillgång till väl utvecklad infrastruktur 

Verksamhetsprofil:  

  • skärande bearbetning CNC
  • regenerering och tillverkning av maskindelar
  • mekanisk bearbetning av metaller: svarvning, fräsning, invändig svarvning, mejsling, slipning
  • värmebearbetning
  • svetsade konstruktioner (stål och aluminium)
  • tjänster utförs på varvet eller på av kund angiven plats
  • mekanisk bearbetning med mindre vanliga maskiner 
  • tillverkning av mindre vanliga maskiner
  • Våra civilingenjörer är mycket erfarna och kreativa. Tack vare dem kan vi tillverka eller bearbeta nästan vilken metalldetalj som helst… 

Vi utför tjänster för följande branscher:  

  • Varvsindustri
  • Rederier
  • Energisektor
  • Olje- och gasindustrier
  • Cementfabriker, tegelindustrier, stenbrott, kvarnar
  • Maskinindustri - tillverkning och service av maskindelar
  • Producenter och tillverkare av svetsade stål- och aluminiumkonstruktioner (mekanisk bearbetning)
  • Väg- och brobyggande

Vi innehar certifikat för våra tjänster och samarbetar med följande certifierningsbolag:

Enligt firmans policy är det den nöjda Kunden som står i centrum. Produkter och tjänster måste vara av högsta kvalitet och därför implementerades år 2003 Kvalitetessystemet ISO 9001:2008, certifierat av Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. Systemet omfattar mekanisk bearbetning samt tillverkning av svetsade konstruktioner, och säkrar fortlöpande övervakning av produktionsprocessen.

Vi på Techno-Nauta rättar oss efter följande principer:

kundservice på hög nivå genom förbättrat informationsflöde och hög informationskvatlietet tack vare moderna IT lösningar (CRM) systematisk utvidgning på tjänsteområdet med CNC-bearbetning, effektiv programering och produktionsplanering
 
 
         
     
 
Projekt: Qtech Sp. z o.o.
Copyright@Techno-nauta, 2006.
Wszelkie prawa zastrzeżone.