> SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ


Informujemy Szanownych Klientów, że od 11 grudnia 2003r. firma nasza posiada certyfikat zatwierdzenia Systemu Zarządzania Jakością Przedsiębiorstwa na zgodność z normą

ISO 9001:2008

ważny do dnia 14 września 2018 roku.

Certyfikację i dalsze monitorowanie systemu na zgodność z ww. normą prowadzi:

Lloyd Register Quality Assurance

System Jakości obejmuje zarówno procesy obróbki mechanicznej jak i wykonywanie konstrukcji spawanych. Uzyskanie certyfikatu jest dla nas bardzo ważnym krokiem w stosowaniu polityki jakości, którą określiliśmy następująco:

Spółka "Techno-Nauta" pragnąc sprostać zapotrzebowaniu na usługi i produkty (wyroby) najwyższej jakości postanowiła zaangażować wszystkie zasoby techniczne i ludzkie firmy na rzecz pełnego zadowolenia Klientów Jako metodę osiągnięcia sukcesu rynkowego poprzez zapewnienie satysfakcji Klientów, "TECHNO-NAUTA" Sp. z o.o. wybrała wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakości zgodnego z normą ISO 9001:2008.

System zarządzania jakością motywujący do ciągłego doskonalenia organizacji spółki jak i misja "TECHNO-NAUTY" Sp. z o.o. wyrażająca dążność do przyciągania i utrzymania najbardziej wymagających Klientów jest nadrzędnym celem firmy. Pozyskanie na stałe Klientów zapewniamy poprzez:

  • w terminie i z gwarantowaną jakością realizację zamówień Klientów,
  • profesjonalizm pracowników,
  • wszechstronną obsługą klienta,
  • natychmiastową reakcję na wszelkie uwagi zleceniodawcy.

Do powyższej Polityki Jakości spółka TECHNO-NAUTA deklaruje przekonać wszystkich kontrahentów rzetelną pracą i zaangażowaniem.


Certyfikat ISO 9001:2015 zatwierdzony przez LRQA